Publikacja internetowa
Urzędu Gminy Kobierzyce
Kategoria:
--Zarządzenia Wójta Gminy
Podkategoria:
--
Tytuł publikacji:
Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej, w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 05 kwietnia 2024 r. na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kobierzyce położonych w miejscowościach Pustków
Z a w a r t o ś ć P u b l i k a c j i

ZARZĄDZENIE
Nr RINiŚ.0050.1.75.2024
Wójta Gminy Kobierzyce
z dnia 04 kwietnia 2024 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 40 ze zm./ § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /tekst jednolity z 2021r Dz.U. poz. 2213/ - zarządzam, co następuje;
§ 1

Powołuję Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 05 kwietnia 2024 r. na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kobierzyce położonych w miejscowościach Wierzbice – działka nr 410, Kobierzyce – działka nr 326 oraz działka nr 162/6, Pustków Żurawski - działki nr 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6 42/7, 42/8, 42/9, 42/10, 42/11, 42/12, 42/13, 42/14, 42/15, 42/16, 42/17, 42/18, 42/21, 42/22, 42/23, 42/24, 42/25, 42/26 przeznaczonych na cele rolne.
§ 2
Na Przewodniczącego Komisji powołuję:
Emilię Siedlaczek.
§ 3

Powołuję członków Komisji Przetargowej:
Zdzisława Skrzyniarza,
Joannę Szycher.
§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Symb. referatu lub sam. stanow.
--RINiŚ
Nr zarządzenia
--RINiŚ.0050.1.75.2024
Data wydania
--04/04/2024
Data wejścia w życie
--04/04/2024
Akceptacji
udzielili:
--2024-04-04 07:54 - Rafał Krasicki
--2024-04-04 13:38 - Ryszard Pacholik
Publikowany:
--od-----04/04/2024--- do----03/21/2074
W archiwum:
--od--- -03/22/2074--- do----05/20/2074
Osoba, która przygotowała publikację:-
--Emilia Siedlaczek
Osoba kontaktowa dla publikacji:-
--Emilia Siedlaczek
--email: esiedlaczek@ugk.pl
--telefon: (48 71) 36 98 111
Osoba odpowiedzialna za treść:-
VRyszard Pacholik
--email: (48 71) 36 98 100
--telefon: (48 71) 36 98 100
Ostatnio zmieniany przez:
--Emilia Siedlaczek
Data i czas ost. zmiany:
--2024-04-04 07:35:54 CEDT
Hide details for HistoriaHistoria
  2024-04-05 07:34:29 Dokument umieszczono na serwerze internetowym

  2024-04-05 07:33:55 Potwierdzona gotowość do emisji
  2024-04-04 13:38 Ryszard Pacholik zaakceptował (/ła) publikację
  2024-04-04 07:54 Rafał Krasicki zaakceptował (/ła) publikację
  2024-04-03 12:14:22 Emilia Siedlaczek - zainicjowanie procedury publikowania dokumentu -

  2024-04-03 12:10:28 Emilia Siedlaczek/UGKobierzyce - utworzył ( / utworzyła ) dokument
Show details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików
Hide details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików

Poniżej załączono, do pobrania, programy służące do odczytywania poszczególnych typów dokumentów publikowanych w formie załączników Poniższe aplikacje nie wymagają zakupu licencji na ich używanie
<= Adobe Acrobat Reader
( otwiera pliki PDF )
~38 MB
<= Microsoft Power Point Viewer
( otwiera pliki PPT i PPS )
~63 MB
<= Microsoft Word Viewer
( otwiera pliki DOC i RTF )
~25 MB
<= Microsoft Excel Viewer
( otwiera pliki XLS )
~77 MB
<= DWG True View 2010
( otwiera / drukuje / konwertuje pliki AutoCada )
~157 MB
<= Norma Pro Viewer
( otwiera pliki Normy i inne kosztorysy )
4,4 MB