zarejestruj się
Newsletter
Urzędu Gminy Kobierzyce

Państwa zainteresowanie określonymi obszarami działalności Urzędu Gminy może skłaniać do częstego odwiedzania gminnych serwisów WWW.
Te częste odwiedziny stron WWW pozwalają w porę trafić na interesujące publikacje. Mogą jednak stanowić nadmierną fatygę gdy ilość wizyt na stronach Urzędu znacznie przekracza ilość trafień na rzeczywiście interesujące publikacje. To właśnie takie sytuacje mogą być dobrym powodem by zamiast systematycznego przeglądania stron WWW zamówić powiadamianie mailem lub SMSem o publikacjach, które dotyczą interesującej, dla Państwa, tematyki.
Taką funkcję (powiadamiania o nowych publikacjach internetowych Urzędu Gminy Kobierzyce, przypisanych do określonych kategorii tematycznych) realizuje tzw Newsletter (określenie z jęz. angielskiego dające się przetłumaczyć jako list o nowościach). .

Jak korzystać z newslettera?
1. Należy wypełnić wniosek subskrypcyjny
2. Należy otworzyć otrzymaną, kilka minut później, wiadomość email/SMS wysłaną na adres podany w poprzednim kroku i kliknąć na łączu internetowym zawartym w tym mailu/SMSie.
3. W otwartym okienku akceptacji należy potwierdzić wolę otrzymywania powiadomień o interesujących publikacjach.
4. Po wykonaniu poprzednich kroków będą do Państwa trafiać wiadomości email/SMS, które w swojej treści będą zawierały nazwę kategorii tematycznej i tytuł publikacji oraz adres internetowy publikacji, której powiadomienie dotyczy - kliknięcie na hiperłączu pozwoli obejrzeć publikację.
5. Jeżeli chcemy: zmienić zakres tematyczny otrzymywanych powiadomień, zmienić adres email lub zrezygnować z dalszego otrzymywania powiadomień albo przekazać swoje uwagi dotyczące newslettera administratorowi należy się zalogować podając informacje zdefiniowane w kroku nr 1, a następnie dokonać modyfikacji wcześniejszego zamówienia. Uwaga - zmiana adresu email lub numeru telefonu będzie wymagała powtórnego dokonania weryfikacji opisanej w punkcie nr 2.

Ewentualne wątpliwości odnośnie sposobu działania newslettera mogą Państwo rozwiać czytając poniższe pytania i udzielone na nie odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi
  Pytanie nr 1
   Jak długo od chwili złożenia wniosku mogę dokonać weryfikacji/aktywacji usługi?
  Odpowiedź:
   Dokument służący do aktywacji powiadamiania o nowościach pozostaje dostępny przez 1 dobę (w przybliżeniu). Po tym czasie dokument jest usuwany, a w ślad za nim usuwany jest wniosek subskrypcyjny, który "nie doczekał się potwierdzenia"

  Pytanie nr 2.
   Czy inni użytkownicy Internetu będą widzieć mój adres Email (lub numer telefonu) w powiązaniu z wybranymi kategoriami tematycznymi?
  Odpowiedź:
   Nie.Adresy Email (lub numery telefonów) nie są prezentowane w Internecie - nie ma więc ryzyka, że ktoś pobierze Panstwa adres i wykorzysta do celów niezgodnych z celem dzialania newslettera.

  Pytanie nr 3.
   Czy dostęp do mojej subskrypcji (zweryfikowanej definicji sposobu powiadamiania o nowościach) jest zabezpieczony przed nieupoważnionym dostępem innych Internautów?
  Odpowiedź:
   Tak. Składając wniosek subskrypcyjny należy podać hasło (minimum 8 znaków). Tylko osoba znająca to hasło będzie mogła wprowadzać zmiany do subskrypcji lub zupełnie wyłączyć jej działanie.

  Pytanie nr 4.
   Czy lista kategorii tematycznych które można wybrać do subskrypcji może ulec zmianie?
  Odpowiedź:
   Tak. Jeżeli pojawią się nowe grupy tematyczne publikacji lub Urząd uzna, że podział na kategorie należy uczynić bardziej ogólnym lub bardziej szczegółowym to lista kategorii może ulec zmianie. W takiej sytuacji do wszystkich subskrybentów zostanie wysłany email/SMS z informacją o wprowadzonej zmianie. Osoba, która zechce, w ślad za zmianą kategoryzacji publikacji, zmienić swoja subskrypcję będzie to mogła uczynić logując się i wprowadzając nowy wybór kategorii.

  Pytanie nr 5.
   Czy zamówione dostarczanie powiadomień można wyłaczyć?
  Odpowiedź:
   Tak. Po zalogowaniu się użytkonik może nie tylko dokonać zmian w swojej subskrypcji ale również może zlecić całkowite usunięcie swojej subskrypcji.

  Pytanie nr 6.
   Czy zamawiając powiadomienia można podać (w jednym formularzu) więcej niż jeden adres email (/numer telefonu)?
  Odpowiedź:
   Nie. Subskrypcja może być powiązana tylko z jednym adresem email (/numerem telefonu). W trakcie wypełniania formularza spełnienie tego wymagania jest automatycznie weryfikowane.

  Pytanie nr 7.
   Czy będę mógł(/mogła) zmienić adres email, na który kierowane są powiadomienia?
  Odpowiedź:
   Tak. Po zalogowaniu się można wprowadzić zmieniony adres email. Subskrypcja z wpisanym nowym adresem email traktowana jest jak nowy wniosek subskrybcyjny i dlatego poddawana jest powtórnej weryfikacji - takiej samej jak przy pierwszym zamówieniu usługi.

  Pytanie nr 8.
   Czy powiadomienia o nowościach będą powstawały automatycznie?.
  Odpowiedź:
   Częsciowo tak, częściowo nie. Odpowiedź jest niejednoznaczna dlatego, że newsletter będzie mógl obsługiwać dwa strumienie powstających publikacji internetowych:
    1. publikacje powstajace w systemie obiegu dokumentów Urzędu. System obiegu dokumentów został przez Urzad rozbudowany w taki sposób, że jego użytkownicy mogą samodzielnie tworzyć publikacje internetowe ściśle określonych kategorii i umieszczać je na serwerze internetowym (np. ogłoszenia przetargowe, uchwały czy zarządzenia Wójta). Dla tego rodzaju publikacji istaniała możliwość zautomatyzowania tworzenia powiadomień w oparciu o znaną kategorię, tytuł publikacji i znane łącze do takiej publikacji - i możliwość ta zostala wykorzystana przy budowie funkcjonalności newslettera.
    2. publikacje tworzone przez Webmastera stron WWW Urzędu. Informatyk pełniący tę funkcję umieszcza na stronach internetowych Urzędu, na życzenie pracowników, rózne informacje nie objęte sposobem publikowania opisanym w punkcie poprzednim. Takie publikacje będą mogły być objęte wysyłaniem powiadomień pod warunkiem, że wcześniej zostaną zdefiniowane kategorie tematyczne do których dadzą się przypisać. W tym przypadku jednak nie ma mowy o pełnym automatyźmie tworzenia newsletterów - dla każdej takiej publikacji Webmaster musi utworzyć definicję wiążącą kategorię publikacji z jej tytulem i łączem pozwalającym na bezpośrednie otwarcie publikacji.
   Ponieważ Państwo zamawiając powiadomienia możecie wskazywać jako interesujące zarówno kategorie dotyczące publikacji pierwszego jak i drugiego rodzaju zatem część dostarczanych powiadomień będzie powstawała w pełni automatycznie (gdy tylko publikacja znajdzie sie na serwerze internetowym) a część będzie wymagała ręcznego skategoryzowania i wskazania łącza do publikacji. W przyszłości część kategori drugiego rodzaju będzie mogła być zamieniona w kategorie pierwszego rodzaju

  Pytanie nr 9.
   Co powinien zrobić użytkownik, który utraci hasło do swojej subskrypcji?
  Odpowiedź:
   Taki adresat powiadomień nie będzie w stanie sam poprawić, wyłączyć swojej subskrypcji ani utworzyć nowej dla tego samego adresu email. Administrator usługi newsletter również nie zna hasła do Państwa subskrypcji, a hasło to jest przechowywane w postaci zaszyfrowanej.
   Co może zatem zrobić taki użytkownik aby odzyskać kontrolę nad swoja subskrypcją?
   Niedostępną do zmian (czyli zablokowaną) subskrypcję należy usunąć i w tym celu
    1. Użytkownik zablokowanej subskrypcji z adresu email z nią związanego, wysyła maila o tytule "Proszę usunąć subskrypcję newslettera" na adres administrator@ugk.pl. W treści maila należy przesłać nr telefonu pod którym administrator będzie w stanie dokonać dodatkowej weryfikacji zasadności usunięcia subskrypcji.
    2. Administrator, podobnie jak to miało miejsce przy aktywowaniu subskrypcji, wytwarza dokument weryfikujący i wysyla link do tego dokumentu do użytkownika - oczywiście na adres mailowy z którego przyszła wiadomość opisana w porzednim punkcie.
    3. Użytkownik potwierdza wolę usunięcia starej subskrypcji i po kilkunastu minutach może przystapić do tworzenia nowej, odnoszącej się do tego samego adresu email.

  Pytanie nr 10
   Czy istnieje możliwość zawężenia tematyki publikacji objętych subskrypcją bardziej niż to wynika z przyjętej kategoryzacji publikacji.
  Odpowiedź.
   Częściowo tak. Dla niektórych kategorii tematycznych należących do pierwszego typu publikacji (powstajacych w systemie obiegu dokumentów Urzędu) dla niektórych kategorii (obecnie dla kategorii Wszczęte postępowania przetargowe i Uchwały) przewidziano ich opisywanie również dodatkowym klasyfikatorem - podkategorią publikacji. Powiadomienia dotyczące tak opisanych publikacji poza nazwą kategorii będa zawierały rownież przypisaną nazwę podkategorii. W treści takich powiadomień wystąpi zawsze tekst w postaci Podkategoria: <nazwa podkategorii>. Korzystając z reguł programu pocztowego subskrybent newslettera może zatem filtrować powiadomienia otrzymywane w ramach danej kategorii przez wybór tylko określonych podkategorii.
. .