Publikacja internetowa
Urzędu Gminy Kobierzyce
Kategoria:
--Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł publikacji:
W sprawie rozpatrzenia wniosku o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Kobierzyce w zakresie Sprzyjania Rozwojowi Sportu
Z a w a r t o ś ć P u b l i k a c j i

REKiS.0050.1.0155.2015.docREKiS.0050.1.0155.2015.doc
Symb. referatu lub sam. stanow.
--REKiS
Nr zarządzenia
--REKiS.0050.1.0155.2015
Data wydania
--08/12/2015
Data wejścia w życie
--08/12/2015
Akceptacji
udzielili:
--2015-08-12 14:42 - Anna Wilisowska
--2015-08-13 10:02 - Ryszard Pacholik
Publikowany:
--od-----08/12/2015--- do----12/01/2099
W archiwum:
--od--- -12/02/2099--- do----12/31/2099
Osoba, która przygotowała publikację:-
--Wojciech Duczek
Osoba kontaktowa dla publikacji:-
--Wojciech Duczek
--email: wduczek@ugk.pl
--telefon: (48 71) 36 98 186
Osoba odpowiedzialna za treść:-
VRyszard Pacholik
--email: rpacholik@ugk.pl
--telefon: (48 71) 36 98 100
Ostatnio zmieniany przez:
--Wojciech Duczek
Data i czas ost. zmiany:
--2015-08-12 14:40:58 CEDT
Hide details for HistoriaHistoria
  2015-08-14 10:00:02 Dokument umieszczono na serwerze internetowym

  2015-08-14 09:59:33 Potwierdzona gotowość do emisji
  2015-08-13 10:02 Ryszard Pacholik zaakceptował (/ła) publikację
  2015-08-12 14:42 Anna Wilisowska zaakceptował (/ła) publikację
  2015-08-12 14:36:11 Wojciech Duczek - zainicjowanie procedury publikowania dokumentu -

  2015-08-12 14:23:46 Wojciech Duczek/UGKobierzyce - utworzył ( / utworzyła ) dokument
Show details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików
Hide details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików

Poniżej załączono, do pobrania, programy służące do odczytywania poszczególnych typów dokumentów publikowanych w formie załączników Poniższe aplikacje nie wymagają zakupu licencji na ich używanie
<= Adobe Acrobat Reader
( otwiera pliki PDF )
~38 MB
<= Microsoft Power Point Viewer
( otwiera pliki PPT i PPS )
~63 MB
<= Microsoft Word Viewer
( otwiera pliki DOC i RTF )
~25 MB
<= Microsoft Excel Viewer
( otwiera pliki XLS )
~77 MB
<= DWG True View 2010
( otwiera / drukuje / konwertuje pliki AutoCada )
~157 MB
<= Norma Pro Viewer
( otwiera pliki Normy i inne kosztorysy )
4,4 MB