Publikacja internetowa
Urzędu Gminy Kobierzyce
Kategoria:
--Zarządzenia Wójta Gminy
Podkategoria:
--
Tytuł publikacji:
"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 - ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami
Z a w a r t o ś ć P u b l i k a c j i

Zarządzenie o wyborze wykonawcy - OW 2024.docxZarządzenie o wyborze wykonawcy - OW 2024.docx
Symb. referatu lub sam. stanow.
--RŚZiZP
Nr zarządzenia
--RŚZiZP.0050.1.44.2024
Data wydania
--02/19/2024
Data wejścia w życie
--02/19/2024
Akceptacji
udzielili:
--2024-02-19 09:53 - Monika Śliwińska
--2024-02-19 10:50 - Ryszard Pacholik
Publikowany:
--od-----02/19/2024--- do----12/31/2024
Osoba, która przygotowała publikację:-
--Małgorzata Polis
Osoba kontaktowa dla publikacji:-
--Małgorzata Polis
--email: mpolis@ugk.pl
--telefon: 713698149
Osoba odpowiedzialna za treść:-
VMałgorzata Polis
--email: mpolis@ugk.pl
--telefon: 713698149
Ostatnio zmieniany przez:
--Małgorzata Polis
Data i czas ost. zmiany:
--2024-02-19 09:51:52 CET
Hide details for HistoriaHistoria
  2024-02-20 12:53:28 Dokument umieszczono na serwerze internetowym

  2024-02-19 10:50:40 Potwierdzona gotowość do emisji
  2024-02-19 10:50 Ryszard Pacholik zaakceptował (/ła) publikację
  2024-02-19 09:53 Monika Śliwińska zaakceptował (/ła) publikację
  2024-02-19 9:32:11 Małgorzata Polis - zainicjowanie procedury publikowania dokumentu -

  2024-02-19 9:29:26 Małgorzata Polis/UGKobierzyce - utworzył ( / utworzyła ) dokument
Show details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików
Hide details for Kliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plikówKliknij gdy nie możesz otworzyć pobranych plików

Poniżej załączono, do pobrania, programy służące do odczytywania poszczególnych typów dokumentów publikowanych w formie załączników Poniższe aplikacje nie wymagają zakupu licencji na ich używanie
<= Adobe Acrobat Reader
( otwiera pliki PDF )
~38 MB
<= Microsoft Power Point Viewer
( otwiera pliki PPT i PPS )
~63 MB
<= Microsoft Word Viewer
( otwiera pliki DOC i RTF )
~25 MB
<= Microsoft Excel Viewer
( otwiera pliki XLS )
~77 MB
<= DWG True View 2010
( otwiera / drukuje / konwertuje pliki AutoCada )
~157 MB
<= Norma Pro Viewer
( otwiera pliki Normy i inne kosztorysy )
4,4 MB